Hotărârea Guvernului României nr. 1309/2012

din 27/12/2012

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 28/12/2012

Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile

incepand cu anul 2013


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 292, art. 294 alin. (7) si al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

   Art. 1. – (1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile care sunt aplicabile incepand cu anul 2013 sunt prevazute in anexa la prezenta hotarare, care modifica si inlocuieste anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

   (2) Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale completeaza, modifica si/sau abroga, dupa caz, hotararile adoptate cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, pana la data de 31 decembrie 2012, pentru a asigura corelarea cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale prezentei hotarari.

   Art. 2. – La data de 1 ianuarie 2013, Hotararea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 24 septembrie 2009, se abroga.

 

   

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

   

Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

    Bucuresti, 27 decembrie 2012.

    Nr. 1.309.

 

   
ANEXĂ
  (Anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004)

 

   
TABLOUL
cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013

 

   I. Codul fiscal – Titlul IX – Impozite si taxe locale

   

    
 CAPITOLUL II
Impozitul si taxa pe cladiri
 Valorile impozabile
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice
 Art. 251 alin. (3)
 Tipul cladiriiValoarea impozabila
– lei/m2
 Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative)Fara instalatii de apa, canalizare, electrice sau incalzire
 A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic935555
 B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic254159
 C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat ori cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic159143
 D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic9563
 E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D75% din suma care s-ar aplica cladirii75% din suma care s-ar aplica cladirii
 F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D50% din suma care s-ar aplica cladirii50% din suma care s-ar aplica cladirii

   

        
 CAPITOLUL III
Impozitul si taxa pe teren
 Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in intravilan – Terenuri cu constructii
 Art. 258 alin. (2)
 Zona in cadrul localitatiiNivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati
– lei/ha –
 0IIIIIIIVV
 A10353859775536545889711
 B8597649952694447711534
 C6499444733352113534355
 D4447211317631230348178

   

       
 Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in intravilan
– orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii –
 Art. 258 alin. (4)
 – lei/ha –
 Nr. crt.ZonaABCD
 Categoria de folosinta
 1.Teren arabil28211915
 2.Pasune21191513
 3.Faneata21191513
 4.Vie46352819
 5.Livada53463528
 6.Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera28211915
 7.Teren cu ape15138x
 8.Drumuri si cai feratexxxx
 9.Teren neproductivxxxx

   

       
 Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in extravilan
 Art. 258 alin. (6)
 – lei/ha –
 Nr. crt.ZonaABCD
 Categoria de folosinta
 1.Teren cu constructii31282622
 2.Teren arabil50484542
 3.Pasune28262220
 4.Faneata28262220
 5.Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.155535048
 5.1.Vie pana la intrarea pe rodxxxx
 6.Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.156535048
 6.1.Livada pana la intrarea pe rodxxxx
 7.Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.11614128
 7.1.Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectiexxxx
 8.Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole6521
 8.1.Teren cu amenajari piscicole34312826
 9.Drumuri si cai feratexxxx
 10.Teren neproductivxxxx

   

    
 CAPITOLUL IV
Impozitul pe mijloacele de transport
 Art. 263 alin. (2)1)
 Nr. crt.Mijloace de transport cu tractiune mecanica
 I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta)
 1.Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3, inclusiv8
 2.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv18
 3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv72
 4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv144
 5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3290
 6.Autobuze, autocare, microbuze24
 7.Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv30
 8.Tractoare inmatriculate18
 II. Vehicule inregistrate
 1.Vehicule cu capacitate cilindrica:lei/200 cm3
 1.1.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm32-4
 1.2.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm34-6
 2.Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata50-150 lei/an

   1) Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile aduse prin Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, si nu au fost indexate, deoarece de la data adoptarii lor au trecut mai putin de 3 ani.

   

      
 Art. 263 alin. (4)2)
Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
 Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisaImpozitul
(lei/an)
 Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscuteAlte sisteme de suspensie pentru axele motoare
 I.doua axe
  1.Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone0133
  2.Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone133367
  3.Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone367517
  4.Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone5171169
  5.Masa de cel putin 18 tone5171169
 II.3 axe
  1.Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone133231
  2.Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone231474
  3.Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone474615
  4.Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone615947
  5.Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone9471472
  6.Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone9471472
  7.Masa de cel putin 26 tone9471472
 III.4 axe
  1.Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone615623
  2.Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone623973
  3.Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone9731545
  4.Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone15452291
  5.Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone15452291
  6.Masa de cel putin 32 tone15452291
 Art. 263 alin. (5)3)
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
 Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisaImpozitul
(lei/an)
 Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscuteAlte sisteme de suspensie pentru axele motoare
 I.2+1 axe
  1.Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone00
  2.Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone00
  3.Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone060
  4.Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone60137
  5.Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone137320
  6.Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone320414
  7.Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone414747
  8.Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone7471310
  9.Masa de cel putin 28 tone7471310
 II.2+2 axe
  1.Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone128299
  2.Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone299491
  3.Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone491721
  4.Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone721871
  5.Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone8711429
  6.Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone14291984
  7.Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone19843012
  8.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone19843012
  9.Masa de cel putin 38 tone19843012
 III.2+3 axe
  1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone15792197
  2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone21972986
  3.Masa de cel putin 40 tone21972986
 IV.3+2 axe
  1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone13951937
  2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone19372679
  3.Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone26793963
  4.Masa de cel putin 44 tone26793963
 V.3+3 axe
  1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone794960
  2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone9601434
  3.Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone14342283
  4.Masa de cel putin 44 tone14342283

   2) Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011, si nu au fost indexate deoarece de la data adoptarii lor au trecut mai putin de 3 ani.

   3) Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011, si nu au fost indexate deoarece de la data adoptarii lor au trecut mai putin de 3 ani.

   

   
 Art. 263 alin. (6)
Remorci, semiremorci sau rulote
 Masa totala maxima autorizataImpozit
– lei –
 a) Pana la o tona, inclusiv9
 b) Peste o tona, dar nu mai mult de 3 tone34
 c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone52
 d) Peste 5 tone64
 Art. 263 alin. (7)
Mijloace de transport pe apa
 1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal21
 2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri56
 3. Barci cu motor210
 4. Nave de sport si agrementIntre 0 si 1119
 5. Scutere de apa210
 6. Remorchere si impingatoare:x
 a) pana la 500 CP, inclusiv559
 b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv909
 c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv1398
 d) peste 4000 CP2237
 7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta182
 8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:x
 a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv182
 b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 de tone, inclusiv280
 c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone490

   

    
 CAPITOLUL V
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor
 Art. 267 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban
– lei –
 Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism 
 a) pana la 150 m2, inclusiv5-6
 b) intre 151 si 250 m2, inclusiv6-7
 c) intre 251 si 500 m2, inclusiv7-9
 d) intre 501 si 750 m2, inclusiv9-12
 e) intre 751 si 1000 m2, inclusiv12-14
 f) peste 100 m214 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depaseste 1000 m2
 Art. 267 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari
Intre 0 si 8 lei, inclusiv pentru fiecare m2 afectat
 Art. 267 alin. (7)
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor
Intre 0 si 8 lei, inclusiv, pentru fiecare m2 de suprafata ocupata de constructie
 Art. 267 alin. (11)
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu
Intre 0 si 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord
 Art. 267 alin. (12)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean
Intre 0 si 15 lei, inclusiv
 Art. 267 alin. (13)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
Intre 0 si 9 lei, inclusiv
 Art. 268 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice
1. in mediul ruralIntre 0 si 15 lei, inclusiv
 2. in mediul urbanIntre 0 si 80 lei, inclusiv
 Art. 268 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare
Intre 0 si 20 lei, inclusiv
 Art. 268 alin. (3)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale
Intre 0 si 32 lei, inclusiv, pentru fiecare m2 sau fractiune de m2
 Art. 268 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea certificatului de producator
Intre 0 si 80 lei, inclusiv
 Art. 268 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica
Intre 0 si 4195 lei, inclusiv

   

    
 CAPITOLUL VI
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
 Art. 271 alin. (2)Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate:
 – lei/ m2 sau fractiune de m2
 a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economicaIntre 0 si 32, inclusiv
 b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitateIntre 0 si 23, inclusiv

   

    
 CAPITOLUL VII
Impozitul pe spectacole
 Art. 275 alin. (2)Manifestarea artistica sau activitatea distractiva:
 – lei/ m2
 a) in cazul videotecilorIntre 0 si 2, inclusiv
 b) in cazul discotecilorIntre 0 si 3, inclusiv

   

   
 CAPITOLUL XIII
Sanctiuni
 Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice
 Art. 294 alin. (3)Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 279 lei la 696 de lei
 Art. 294 alin. (4)Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 de lei la 1578 lei.

   

   
 Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice
 Art. 294 alin. (6)(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv:
– contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1300 lei la 6312 lei.

   II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

   

    
 ANEXA
Lista cuprinzand taxele extrajudiciare de timbru
 Nr. crt.Extras din norma juridica
 – lei –
 CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice
 1.Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat, care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare2
 2.Eliberarea certificatului de producatorPunct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale
 3.Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:X
 – pentru animale sub 2 ani2
 – pentru animale peste 2 ani2
 4.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:X
 – pentru animale sub 2 ani2
 – pentru animale peste 2 ani5
 5.Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscalaPunct abrogat prin art. 1, pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 6.Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale folosite in justitie2
 7.Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar2
 8.Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului15
 9.Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei2
 10.Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine2
 11.Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila2
 12.Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate2
 CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit
 1.Acte de identitate:X
 a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetatenii romani, eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor de identitate pentru cetatenii straini si pentru persoanele fara cetatenie, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani5
 b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedinteiAbrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
 c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale persoanelor fara cetatenie6
 d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de identitate si legitimatii provizorii in locul celor pierdute, furate sau deteriorateAbrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
 2.Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenta a populatieiAbrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
 3.Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare3
 4.Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit2
 CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere
 1.Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule:x
 a) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E6
 b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria AAbrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
 c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+EAbrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
 d) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si TV28
 e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, TvAbrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
 f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+EAbrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
 2.Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E84
 3.Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulatAbrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
 4.Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducereAbrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
 CAPITOLUL IV
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
 1.Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:x
 a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv60
 b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg si 3.500 kg, inclusivAbrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
 c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg145
 2.Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar9
 3.Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor414
 CAPITOLUL IV1
Taxa pentru furnizare date
  Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare5
 CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 1.Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere15

Leave a Reply